सुस्वागतम !

नमस्कार !
हा ब्लॉग फक्त यूनिकोड देवनागरी आणि मराठी ह्यात येण‍ार्‍य‍ा अडचण‍ी अ‍ाणि त्य‍ाचे निर‍ाकरण व‍ा उप‍ाययोजन‍ा व चर्च‍ा ह्य‍ास‍ाठी अ‍ाहे.
धन्यवाद .

No comments:

Post a Comment